Uzaktan Eğitime Giriş
30 Nisan 2013 ve 28633 sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik’in Madde 9 ve 10 Ek-II, 2.8 Maddesine göre “Patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil kişilerce yapılır.” denilmektedir.

Bu eğitim ile patlayıcı ortamları sınıflandırabilecek ve patlamadan korunma dokümanı hazırlayabileceksiniz.
LPG, LNG türü yakıt kullanan tüm işletmeler, Benzin İstasyonları, LPG İstasyonları, Kimya Üretim Tesisleri, Tekstil Üretim Tesisleri, Atık Arıtma Tesisleri, Hava Alanları, Limanlar, Un Değirmenleri, Güç İstasyonları,v.b. İşletmelerde "Patlamadan Korunma Dokümanı" hazırlanması gerekmektedir.
Kanuni düzenlemeler, patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan iş yerlerinde; faaliyete başlanılmadan önce bütün iş yerinin patlama yönünden güvenliğinin sağlandığının kanıtlanmasını öngörmektedir.
Patlamadan korunmayı sağlamak için bütün koşulların yerine getirilmesi, patlama yönünden güvenliğin sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli kişilerce, Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik gereğince hazırlanması ZORUNLUDUR.
PKD Hazırlanan bir işletmede, ilgili alanlarda yapılan bir değişiklik sonucunda ve yeni bir patlama alanı oluşturulan durumlarda, o işletme için hazırlanmış olan PKD Yeniden Yaptırılmak Zorundadır.
 • Mühendisler
 • Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümü Mezunları
 • İş Güvenliği Uzmanları
 • İş Güvenliği Uzmanı Adayları
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Adayları
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar
 • 94/9/EC ve 99/92/EC Yönergeleri - ATEX Direktifleri
 • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
 • Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik
 • TS EN 60079-10-1:2015-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması- Patlayıcı Gaz Atmosferler
 • TS EN 60079-10-2:2015-Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması-Yanıcı Toz Atmosfer
 • TS EN 60079-10-1 ve TS EN 60079-10-2 (2009) ile (2015) standartları arasındaki farklar
 • Sahada Tecrübelerinizi Artırmak İçin, ..

  .. Geleceğe PROFESYONEL Bir Adım Atın.
  • 20 Ekim Cumartesi Günü

   13:00 - 21:00 saatleri arasında
  • 21 Ekim Pazar Günü

   09:00 - 18:00 saatleri arasında
  • Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik, Standartlar(TSE EN 60079-10-1/2, NFPA 499:2013, NFPA 654:2006, NEC500 ve diğerleri), IECEx Hakkında Bilgilendirme, Zone ve division karşılaştırılması)
  • Yangın Ve Patlama Mekanizması, Sebepleri, Korunma Önlemleri (Detonasyon, deflagrasyon,flashback, jet fire, bleve, tutuşturma kaynakları, korunma yöntemleri vb. tanım ve açıklamalar)
  • Patlayıcı Ortamlarda Alınacak Organizasyonel Ve Teknik Önlemler (Patlayıcı ortam oluşumunu engellemeye yönelik, Kıvılcım kaynaklarını yok etmeye yönelik, Patlamanın etkilerini azaltmaya yönelik vb.)
  • Gaz, Sıvı Buhar Patlamaları, Tehlike Bölge Sınıflandırması ve Uygulamalı Örneklerin Çözümü (EN 60079 10-1 standardına göre boşalma kaynakları, hava değişim sayısı, kalıcılık süresi, zon genişliği, zon sınıfı vb. tanımlanması ve hesaplanması)[Taslak 60079-10-1/2013 içeriğinde yer alan heaplama kolaylıkları ve değerlendirmeler hakkında bilgilendirme]
  • Patlama Etkilerinin Değerlendirilmesi (TNT Patlama Eşdeğer Endeksi, Mesafelere göre oluşan patlama basıncının insan ve yapı üzerindeki etkilerinin hesaplanması)
  • Faydalı Link ve Programların Kısa Tanıtımı (Muhtemel patlayıcı ortam değerlendirmelerinde kullanılabilecek programların içeriği hakkında bilgilendirme)
  • Ulusal ve Uluslararası Mevzuat
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ATEX Direktifleri,
  • Toz Yangın/Patlama İlişkisinin Değerlendirilmesi (Tutuşabilir Toz, hibrit karışım, toz sınıflandırması, Kst değerinin belirlenmesi, tutuşturma kaynakları, toz patlama parametreleri vb.)
  • Toz Bölge Sınıflandırması ve Uygumalı Örneklerin Çözümü (EN 60079-10-2, NFPA 499:2013, NFPA 654:2006 standartlarına göre boşalma kaynakları, zon genişliği, zon sınıfı vb. belirlenmesi ve değerlendirilmesi)[Taslak 60079-10-2/2012 içeriğinde yer alan değerlendirmeler hakkında bilgilendirme]
  • Patlayıcı Ortamların Dow F&EI Endeksine Göre Sınıflandırılması (Özelliklede Tozlu Ortamlar için alan sınıflandırılması)
  • Patlamadan Korunma Dokümanının İçeriği (Patlamadan korunma dokümanında olması gereken bilgiler)
  • Esnek Ara Yığın Taşıyıcıları (FIBC) (Tehlike bölgesine uygun FIBC seçimi)
  • Exproof Ekipman Etiketlemesi ve Tehlike Bölgesine Göre Ekipman Seçimi (Kategori I, Kategori II, Kategori III, CE vb. etiketlemelerin anlamları)
  • IP Koruma Kodları (Tozlu, rüzgarlı, sulu vb. ortamlarda seçilecek IP koruma kodlu ekipmanlar)
   

  Hedeflenen Memnuniyet

  Hedeflenen Başarı

  Grup No
  Gruplar
  Son KAYIT TARİHİ
  Eğitim Tarih Aralığı
  KAYIT
  Kalan
  Kontenjan
  6. GRUP
  Hafta Sonu Grubu
  17 EKİM
  ÇARŞAMBA Günü
  20 - 21 EKİM
  BAŞVUR
  17 / 25 KİŞİ
  5. GRUP
  Hafta Sonu Grubu
  6 Nisan
  PAZARTESİ Günü
  7 - 8 Nisan
  DOLDU
  0 / 25 KİŞİ
  4. GRUP
  Hafta Sonu Grubu
  12 Aralık
  PAZARTESİ Günü
  17 - 18 Aralık
  DOLDU
  0 / 25 KİŞİ
  00

  gün


  00

  saat


  00

  dakika


  00

  saniye