Uzaktan Eğitime Giriş

Hizmetlerimiz

TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞINDA YER ALAN KİŞİLERİN EĞİTİMİ

44

Tehlikeli malların taşınması ile görevlendirilmiş olan ve gönderen, taşıyıcı, alıcı, yükleyici, ambalajlayıcı, doldurucu, tank konteyner/portatif tank operatörü, boşaltıcı olan taraflar tarafından istihdam edilen kişiler, bu tür maddelerin taşınmasına ilişkin zorunluluklar uyarınca sorumluluklarına ve görevlerine uygun olarak eğitim almalıdır. Çalışanlar, sorumluluk almadan önce eğitim almalı ve gerekli eğitimi almadıkları sürece eğitimli bir kişinin doğrudan gözetiminde hareket etmelidir. Güvenlik planının hazırlanması gereken çalışmalarda yer alan kişilerin tehlikeli malların güvenliği ile ilgili eğitim zorunluluklarına da özen gösterilmelidir.

Eğitimin niteliği

Eğitim ilgili bireyin sorumluluk ve görevlerine uygun olarak aşağıdaki biçimde olmalıdır.

Genel bilinçlendirme eğitimi

Personel tehlikeli malların taşınmasına yönelik hükümlerin genel zorunluluklarına aşina olmalıdır.

Göreve özgü eğitim

Personel, görevleriyle ve sorumluluklarıyla orantılı olarak, tehlikeli malların taşınmasını ilgilendiren düzenlemelerin zorunlulukları hakkında eğitim almalıdır. Tehlikeli malların çok modlu şekilde taşındığı durumlarda, personel diğer taşıma şekilleriyle ilgili zorunluluklar hakkında bilgilendirilmelidir.

Emniyet(Güvenlik) eğitimi

Personel, yüklemeyi ve indirmeyi de içeren tehlikeli malların taşınması sırasında oluşan bir kazadaki yaralanma veya patlama riskinin derecesine bağlı olarak tehlikeli malların zararlarını ve tehlikelerini kapsayan bir eğitim almalıdır. Sağlanan eğitim personelin güvenli elleçleme ve acil durum müdahale yöntemleri hakkında bilinçlendirmeyi amaçlamalıdır. Düzenlemelerdeki değişimler göz önünde bulundurularak eğitim periyodik bilgi tazeleme eğitimleriyle pekiştirilmelidir.

Dokümantasyon

İşbu Bölüm'e göre alınan eğitim ile ilgili kayıtlar, işveren tarafından tutulur ve talep edilmesi halinde çalışana veya yetkili kuruma sunulur. İşveren, kayıtları yetkili kurum tarafından belirtilen süre boyunca muhafaza eder. Eğitim kayıtları yeni istihdam başlangıcında onaylanır.