Uzaktan Eğitime Giriş
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yetki Belgelerimiz
14 Mayıs 2015
Adr 2015 Yenileme Eğitimi
14 Mayıs 2015
Tümünü Göster

Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında

Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

3

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TEHLİKELİ MADDELERİN DENİZ YOLUYLA TAŞINMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin ekonomik, seri, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkisi en az ve diğer taşımacılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde yapılmasını sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Gemilerde ve deniz araçlarında yük olarak taşınan tehlikeli maddeleri,
b) Tehlikeli yükün; gemide veya kıyı tesisinde, yüklenmesi, istif edilmesi, elleçlenmesi, taşınması, taşıma biriminden ve gemiden boşaltılması, bildirimi, geçici depolanması, kontrol ve denetiminin yapılması hususlarını,
kapsar.
(2) Bu Yönetmelik;
a) Savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine göre yapılan taşıma işlemlerini,
b) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan gemi ve deniz araçlarıyla yapılan taşıma işlemlerini ve bunlara ait kıyı tesislerini,
kapsamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir