Uzaktan Eğitime Giriş

Hizmetler

Checker 2-223R imageADR Tank Eğitimi:ADR Temel Eğitimi

ADR Tank Eğitimi:ADR Temel Eğitimini tamamlayanların katılabilecekleriADR Tank Eğitimi 13 ders saati olmak üzere asgari aşağıdaki hususları içerir;

 1. Taşınan yükün hareketleri ile kendisi dahil yolda bulunan taşıtların hareketleri,
 2. Taşıtların özel gereklilikleri,
 3. Çeşitli ve farklı doldurma ve boşaltma sistemlerinin genel kuramsal bilgisi,
 4. Bu taşıtların kullanımında uygulanabilir ilave özel şartlar (tip onay belgeleri, onayişareti, levhalama ve turuncu renkli ikaz levhası, vb.).

SRC 5 belgesinin süresi: SRC 5 belgesinin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.

SRC 5 belgesinin yenilenmesi: SRC 5 belgesi sahiplerinin, belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden önceki 6 (altı) ay içinde yenileme eğitimine katılmaları ve bu eğitimler sonunda Bakanlıkça düzenlenecek sınavda başarılı olmaları halinde mevcut belgenin geçerlilik tarihinin bitiminden itibaren beş yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni SRC 5 belgesi verilir.

 

icon_paper-01-1024x1024SRC eğitim kayıtlarımız için gerekli evraklar:

 1. 2 Adet Fotoğraf
 2. Ehliyet Fotokopisi
 3. TC Kimlik No İşlenmiş Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 4. Eğitim Durumunuza Göre Diploma, Tasdikname yada Öğrenci Belgesi Fotokopisi
 5. SRC 3, SRC 4 ve SRC 5 Temel Eğitim mesleki yeterlilik belgesinin fotokopisi

ADR Tank tehlikeli madde taşımacılığı eğitiminin içeriği;

EĞİTİM

DERS SÜRELERİ

ADR Temel Eğitimi

19

ADR Tank Eğitimi

ADR Temel eğitimini tamamlayanlar katılabilir

13

ADR Tank tehlikeli madde taşımacılığı yenileme eğitiminin içeriği;

 1. ADR Temel Yenileme Eğitimi: ADR Temel Eğitiminin yarı süresindeki eğitimdir.
 2. ADR Tank Yenileme Eğitimi: ADR Tank Eğitiminin yarı süresindeki eğitimdir.